ZadzwońNawiguj

Pielęgnacja i konserwacja

 Kostka brukowa jest nie tylko piękna ale i bardzo trwała. Właściwie ułożona i konserwowana będzie służyć Państwu bardzo długo. Wystarczy pamiętać o użyciu kostki właściwej do konkretnego przeznaczenia i systematycznej pielęgnacji.

 Zabiegi pielęgnacyjne i konserwujące kostkę brukową to przede wszystkim regularne zamiatanie nawierzchni, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń, oraz jeśli zachodzi konieczność – uzupełnianie fug.

 Dodatkowo do pielęgnacji nawierzchni z kostki brukowej można stosować środki chemiczne, które impregnują beton. Działanie większości z nich polega na zmniejszeniu nasiąkliwości wierzchniej warstwy, zwiększeniu intensywności kolorów, uodpornieniu na zabrudzenia, dzięki czemu uzyskujemy nawierzchnię bardziej trwałą i estetyczną.

 Aby wykonana powierzchnia zachowała wszystkie walory estetyczne i techniczne powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wedle wszelkich przepisów inżynierii drogowej i budowlanej. Przede wszystkim używanie wszelkich środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się w odpowiednim stężeniu i środowisku.

 Ponadto poruszanie się po powierzchni kostki brukowej ciężkim sprzętem budowlanym i górniczym bez trakcji gumowej grozi zniszczeniem warstwy górnej kostki.