ZadzwońNawiguj

Produkcja

JAK POWSTAJE KOSTKA?

Myślicie Państwo, że produkcja kostki brukowej jest nudna? Zapewniamy, że nie. To skomplikowany proces, wymagający zmysłu artystycznego, zdolności przewidywania gustów Klientów, aptekarskiej wręcz dokładności przy ustalaniu receptur, dbania o najwyższe standardy jakości na każdym z etapów produkcji. Dopiero wtedy mamy gwarancję, że kostka, lub inne produkty, które Wam dostarczamy będą Was cieszyć i służyć Wam przez lata. A to jest nasz cel.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
divider

PROCES PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ

Preprodukcja

Najpierw pracują projektanci. Analizują tendencje na rynku architektonicznym, antycypują oczekiwania Klientów, zastanawiają się co będzie modne, które wzory mogą się Wam spodobać, jakie kolory będą pasowały do przyszłych obiektów prywatnych czy publicznych.

Kiedy jest już wybrany nowy wzór kostki brukowej, do pracy przystępują technolodzy. Ustają skład kostki, dobierają kruszywa, barwniki, testują wytrzymałość, nasiąkliwość    i inne parametry. Kostka brukowa wytwarzana jest metodą wibroprasowania betonu. Jest prefabrykowanym elementem budowlanym składającym się z dwóch warstw – fakturowej (wierzchnia) i konstrukcyjnej (spodniej). Beton do produkcji kostki brukowej nie posiada zbrojenia, a jego głównymi surowcami są: cementy portlandzkie wysokich klas wytrzymałościowych, kruszywa drobne o uziarnieniu 0/2 mm, kruszywa frakcjonowane żwirowo – otoczakowe i łamane bądź ich mieszanki o uziarnieniu 2/8 mm i 8/16 mm oraz woda. W celu poprawienia jej właściwości fizycznych dodawane są również: dodatki mineralne, domieszki chemiczne, pigmenty.

Trzeba również przygotować specjalną formę zapewniającą powtarzalność i trwałość wzoru. Od precyzji wzorca zależą idealne kształty produkowanej kostki, to bardzo ważny etap.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
divider

Produkcja

Kiedy wszystkie wstępne prace są zakończone możemy rozpocząć właściwą produkcję.

Dbałość o najwyższą jakość rozpoczynamy już u naszych dostawców. Nie tylko kupujemy niezbędne składniki produktów w sprawdzonych firmach, ale dodatkowo we własnym laboratorium kontrolujemy jakość przywożonych do nas kruszyw i innych surowców. Do produkcji kierowane są tylko te, które spełniają najwyższe standardy, ściśle określone normami polskimi i europejskimi.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
divider

W fabryce

Firma Barabaś pracuje na najnowocześniejszych maszynach, cały proces produkcji jest zautomatyzowany.

Składniki kolejno są dozowane do maszyny mieszającej według odpowiednich receptur osobno dla warstwy fakturowej i warstwy konstrukcyjnej. Gotowe mieszanki betonowe zrzucane są do koszy zasypowych wibroprasy. Następnie trafiają do szuflad, z których następuje dokładne wypełnienie formy na blacie produkcyjnym. W pierwszej kolejności zasypywana jest warstwa spodnia (większa część wyrobu), odpowiadająca za wszystkie ważniejsze parametry techniczne, następnie warstwa wierzchnia (kilka milimetrów), odpowiadająca w głównej mierze za ostateczny wygląd i barwę kostki.

Po zasypaniu następuje przybicie stempla – proces prasowania oraz głównej wibracji – proces wibrowania. Cały cykl wibroprasowania trwa ok. 15 s.

Świeże prefabrykaty (na blatach produkcyjnych) transportowane są podajnikiem prosto do dojrzewalni, w której panują odpowiednie warunki dla betonu. Po ok 30 h kostka brukowa może być składana na palety i magazynowana na placu gotowych wyrobów.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
divider

Park maszynowy

Produkcja kostki brukowej o najwyższej jakości wymaga stosowania innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych maszyn.

Korzystając z możliwości stworzonych przez fundusze europejskie zrealizowaliśmy projekt pn.”Budowa silnej i trwałej pozycji rynkowej w drodze wdrożenia nowoczesnej linii technologicznej do produkcji akcesoriów wibroprasowanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Firma Barabaś otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 milionów200 tysięcy złotych do zupełnie nowej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej Omag Tronic S 140/120 firmy BESSER GmbH ( wchodzącej w skład amerykańskiego koncernu BESSER Company.) To unikatowe w skali świata rozwiązanie powstało zaledwie trzy lata wcześniej. Po raz pierwszy zostało zastosowane w 2008 roku w Veenem w Holandii. Dla nas był to skok technologiczny umieszczający Firmę „Barabaś” w pierwszej lidze producentów betonowych materiałów wibroprasowanych. Linia została oficjalnie otwarta w październiku 2011 roku. Dzięki tej inwestycji możemy produkować więcej, szybciej i ekologiczniej. Umożliwia nam ona także łatwiejsze wprowadzanie nowych wzorów a innowacyjny system barwienia zapewnia powtarzalność kolorystyki.

Zbudowaliśmy również nową halę ze zautomatyzowanym systemem transportowym, w pełni automatycznym węzłem oraz systemem paletyzacji.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
divider

Laboratorium

Firma Barabaś ogromną wagę przykłada do polityki jakości. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie ciągu technologicznego - od przywiezionych do zakładu materiałów począwszy.

Wprowadziliśmy Zakładowy System Kontroli produkcji. Mamy własne laboratorium, w którym prowadzimy badania na różnych etapach produkcji kostki i innych materiałów wibroprasowanych.

Kontrola jest bardzo restrykcyjna. Już podczas produkcji kontrolujemy wymiary kostek, oceniamy wygląd, kolor, fakturę. Kostki leżakują ok. dwóch dni w specjalnych warunkach w dojrzewalni. Pod dwóch, siedmiu, czternastu i dwudziestu ośmiu dniach badana jest ich wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, sprawdzamy także ich nasiąkliwość.

Dla jeszcze większej pewności wysokiej jakości produktów korzystamy także z analiz niezależnych laboratoriów.

Nasze wyroby są produkowane i dostarczane zgodnie z wdrożonym Systemem  Zarządzania Jakością opartym na normie PN-EN ISO 9001:2001.

Zgodność właściwości wyrobów z wymaganiami norm i aprobat technicznych zapewnia System Zakładowej Kontroli Produkcji.

Produkowane przez Firmę „BARABAŚ” Sp. z o.o.  kostki brukowe są zgodne ze wszystkimi wymogami norm unijnych. Krawężniki i obrzeża są zgodne z wymaganiami polskich i europejskich  norm i oznaczone są znakiem budowlanym CE.

Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś
Szczegóły - Produkcja kostki w firmie Barabaś