Ekofuga


Ekofuga

Jedyna na rynku fuga stosowana „na sucho”. Szczególnie polecana do wąskich szczelin od 1 mm. Gotowa do użycia mieszanka do zasypywania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów. Twardnieje po odparowaniu wody.

Ekofuga jest 1-komponentową, gotową do użycia zasypką do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów.

Właściwości ekofugi: Mieszanka samoklinująca: Użyte kruszywa są wynikiem mielenia skał i ich frakcjonowania. W odróżnieniu od ziaren piasków kwarcowych, ziarna ekofugi są ostre. Kształt ziaren oraz odpowiednio dobrana krzywa przesiewu zapewnia bardzo dobre klinowanie się ziaren w obrębie szczeliny między kostkami. Dodatkowo ziarna sklejone są spoiwem naturalnym.

Spoiwem jest opatentowany środek SOLID GREEN BINDER, którego bazą jest wyciąg roślinny. Spoiwo uaktywnia się po kontakcie z wodą, a wysychając twardnieje.


Fuga samonaprawialna: Reakcja utwardzania przebiega każdorazowo kiedy materiał ma kontakt z wodą. Mechanizm ten pozwala nazwać ekofugę materiałem samonaprawialnym. W nawierzchniach kostki często ulegają pewnym ruchom. Błędy wykonawcze w podbudowie, wysadzenia nawierzchni z powodu mrozu, wjazd na nawierzchnię pojazdów, dla których nie była zaprojektowana może powodować pękanie fug syntetycznych lub cementowych. Wyschnięta i sucha ekofuga również może popękać w takich sytuacjach, jednak po pierwszym deszczu spoiwo uaktywni się, doprowadzi do spęcznienia materiału i zespojenia pęknięć.


 

Ekofuga

Hamuje wzrost chwastów: Użyte do produkcji ekofugi skały mają bardzo wysokie ph. Dodatkowo samo spoiwo w czasie aktywacji wodą podnosi wartość ph całej fugi. Dzięki temu chwasty nie mogą ukorzenić się w fudze.

Ekologiczna: Ekofuga jest materiałem wodoprzesiąkliwym. Woda przesiąka częściowo do gruntu powodując zwiększenie retencji wody. Składniki użyte do produkcji to wyłącznie surowce naturalne.

Cena za kg
8,49
6,90 netto
naturalny
Cena za kg
8,49
6,90 netto
szary
Cena za kg
8,49
6,90 netto
bazalt

Ekofuga kolor naturalny
Ekofuga kolor szary
Ekofuga kolor bazalt
divider

Ekologiczna zaprawa do fugowania kostki brukowej dla lekkich i średnich obciążeń ruchem

Warunki stosowania: Ekofuga może być stosowana w układach podbudowy wodoprzepuszczalnej. Podbudowa i nawierzchnia musi odpowiadać planowanemu obciążeniu ruchem. Głębokość fugowania – pełna wysokość kostki/płyty. Minimalna szerokość fugi 1 mm; maksymalna szerokość 10 mm. Powierzchnia powinna mieć minimum 1% spadku. Stosować w temperaturze od 2°C. Nie stosować na mokrą lub wilgotną powierzchnię.

Zastosowanie: Do fugowania kostek/płyt betonowych z betonu, kamienia naturalnego oraz klinkieru w układach podbudowy wodoprzepuszczalnej. W obszarach ruchu pieszego (tarasy, ścieżki przydomowe, aleje parkowe), ograniczonego ruchu samochodowego (podjazdy, parkingi) oraz na ścieżkach rowerowych.

Fugowanie:

Nawierzchnię oczyścić z zanieczyszczeń. Przed fugowaniem nawierzchnia musi być sucha. Nowo układana kostka – po zagęszczeniu kostki rozsypać ekofugę po powierzchni, wmieść ekofugę w szczeliny do pełnego ich wypełnienia, a następnie ponownie zagęścić nawierzchnię. W miejscach, w których fuga osiadła uzupełnić ją do poziomu powierzchni kostki. Wcześniej ułożona kostka – usunąć starą fugę mechanicznie na głębokość minimum 3 cm, odkurzyć (wydmuchać) resztki ze szczelin. Uzupełnić szczeliny fugą do poziomu powierzchni kostki. Następnie zmieść resztki fugi miotłą bądź usunąć dmuchawą do liści tak, by na powierzchni kostki/płyt pozostała jak najmniejsza ilość materiału.

Uwaga: Przy kostkach/płytach, które mają fazowane krawędzie fuga powinna znajdować się na poziomie dolnego załamania fazy. Nie należy wypełniać obszaru fazy, ponieważ może to skutkować wypadaniem materiału. W przypadku kostek/płyt o ostrych narożnikach fuga powinna mieć kształt wklęsły.

Nawierzchnię zrosić mgiełką wodną (deszczowanie). Odczekać 5-10 minut w zależności od temperatury. W tym czasie uaktywni się środek spajający. Wierzchnia warstwa fugi będzie miała postać miękkiego żelu. Po podanym czasie należy mocnym strumieniem wody zmyć resztki nalotu z powierzchni kostek. Strumień wody kierować głównie na powierzchnię kostek/płyt aby nie wypłukiwać fugi. 

Po dokonaniu pierwszego deszczowania powierzchnia z fugą nie wymaga ochrony przed deszczem. Po wyschnięciu utwardzona zostanie pierwsza warstwa fugi. Aby utwardzić fugę na pełnej wysokości powtórzyć kilkukrotnie deszczowanie fugi w odstępach czasu pozwalających na jej pełne wyschnięcie. Uwaga: Przy prawidłowym wykonawstwie ekofuga nie pozostawia na powierzchni materiałów zabrudzeń w postaci nalotu, szlamu, zaciemnień, przebarwień. Nie są nam jednak znane wszystkie rodzaje kamieni naturalnych, gatunków i sposobów przygotowania mieszanek betonowych. Dlatego aby uniknąć ryzyka zabrudzenia lub innych reakcji z materiałem fugowanym należy przed fugowaniem nie sprawdzonych materiałów wykonać nawierzchnię próbną. Fugę można stosować również w materiałach porowatych lub mających bardzo szorstką powierzchnię jak np. tzw. kostki płukane lub bruk klinkierowy, który ma na powierzchni podłużne rysy. W takich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę aby we właściwym czasie zacząć spłukiwać fugę mocnym strumieniem wody i żeby dokładnie wypłukać materiał spomiędzy ziaren szorstkiej powierzchni kostki/płyt.

Pakowanie: worki papierowe po 25 kg; paleta 1000 [kg]. Przechowywać w pomieszczeniach suchych.

Zasady bezpieczeństwa:

Materiał jest obojętny dla środowiska. Należy przestrzegać następujących zasad: Unikać kontaktu z oczami. Nie wdychać pyłu.

Ekofuga
Ekofuga
ekofuga - fugowanie 1
ekofuga - fugowanie 2
ekofuga - fugowanie 3
ekofuga - fugowanie 4
ekofuga - fugowanie 5
ekofuga - fugowanie 6