ZadzwońNawiguj

Ekofuga

Ekofuga

Jedyna na rynku fuga stosowana „na sucho”. Szczególnie polecana do wąskich szczelin od 1 mm. Gotowa do użycia mieszanka do zasypywania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów. Twardnieje po odparowaniu wody.

Ekofuga jest 1-komponentową, gotową do użycia zasypką do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów.

Właściwości ekofugi: Mieszanka samoklinująca: Użyte kruszywa są wynikiem mielenia skał i ich frakcjonowania. W odróżnieniu od ziaren piasków kwarcowych, ziarna ekofugi są ostre. Kształt ziaren oraz odpowiednio dobrana krzywa przesiewu zapewnia bardzo dobre klinowanie się ziaren w obrębie szczeliny między kostkami. Dodatkowo ziarna sklejone są spoiwem naturalnym.

Spoiwem jest opatentowany środek SOLID GREEN BINDER, którego bazą jest wyciąg roślinny. Spoiwo uaktywnia się po kontakcie z wodą, a wysychając twardnieje.


Fuga samonaprawialna: Reakcja utwardzania przebiega każdorazowo kiedy materiał ma kontakt z wodą. Mechanizm ten pozwala nazwać ekofugę materiałem samonaprawialnym. W nawierzchniach kostki często ulegają pewnym ruchom. Błędy wykonawcze w podbudowie, wysadzenia nawierzchni z powodu mrozu, wjazd na nawierzchnię pojazdów, dla których nie była zaprojektowana może powodować pękanie fug syntetycznych lub cementowych. Wyschnięta i sucha ekofuga również może popękać w takich sytuacjach, jednak po pierwszym deszczu spoiwo uaktywni się, doprowadzi do spęcznienia materiału i zespojenia pęknięć.


Ekofuga

Hamuje wzrost chwastów: Użyte do produkcji ekofugi skały mają bardzo wysokie ph. Dodatkowo samo spoiwo w czasie aktywacji wodą podnosi wartość ph całej fugi. Dzięki temu chwasty nie mogą ukorzenić się w fudze.

Ekologiczna: Ekofuga jest materiałem wodoprzesiąkliwym. Woda przesiąka częściowo do gruntu powodując zwiększenie retencji wody. Składniki użyte do produkcji to wyłącznie surowce naturalne.

.
Cena za kg
9,35
7,60 netto
naturalny
.
Cena za kg
9,35
7,60 netto
szary
.
Cena za kg
9,35
7,60 netto
bazalt

Ekofuga kolor naturalny
Ekofuga kolor szary
Ekofuga kolor bazalt
divider

Ekologiczna zaprawa do fugowania kostki brukowej dla lekkich i średnich obciążeń ruchem

Warunki stosowania: Ekofuga może być stosowana w układach podbudowy wodoprzepuszczalnej. Podbudowa i nawierzchnia musi odpowiadać planowanemu obciążeniu ruchem. Głębokość fugowania – pełna wysokość kostki/płyty. Minimalna szerokość fugi 1 mm; maksymalna szerokość 10 mm. Powierzchnia powinna mieć minimum 1% spadku. Stosować w temperaturze od 2°C. Nie stosować na mokrą lub wilgotną powierzchnię.

Zastosowanie: Do fugowania kostek/płyt betonowych z betonu, kamienia naturalnego oraz klinkieru w układach podbudowy wodoprzepuszczalnej. W obszarach ruchu pieszego (tarasy, ścieżki przydomowe, aleje parkowe), ograniczonego ruchu samochodowego (podjazdy, parkingi) oraz na ścieżkach rowerowych.

Fugowanie:

Nawierzchnię oczyścić z zanieczyszczeń. Przed fugowaniem nawierzchnia musi być sucha. Nowo układana kostka – po zagęszczeniu kostki rozsypać ekofugę po powierzchni, wmieść ekofugę w szczeliny do pełnego ich wypełnienia, a następnie ponownie zagęścić nawierzchnię. W miejscach, w których fuga osiadła uzupełnić ją do poziomu powierzchni kostki. Wcześniej ułożona kostka – usunąć starą fugę mechanicznie na głębokość minimum 3 cm, odkurzyć (wydmuchać) resztki ze szczelin. Uzupełnić szczeliny fugą do poziomu powierzchni kostki. Następnie zmieść resztki fugi miotłą bądź usunąć dmuchawą do liści tak, by na powierzchni kostki/płyt pozostała jak najmniejsza ilość materiału.

Uwaga: Przy kostkach/płytach, które mają fazowane krawędzie fuga powinna znajdować się na poziomie dolnego załamania fazy. Nie należy wypełniać obszaru fazy, ponieważ może to skutkować wypadaniem materiału. W przypadku kostek/płyt o ostrych narożnikach fuga powinna mieć kształt wklęsły.

Nawierzchnię zrosić mgiełką wodną (deszczowanie). Odczekać 5-10 minut w zależności od temperatury. W tym czasie uaktywni się środek spajający. Wierzchnia warstwa fugi będzie miała postać miękkiego żelu. Po podanym czasie należy mocnym strumieniem wody zmyć resztki nalotu z powierzchni kostek. Strumień wody kierować głównie na powierzchnię kostek/płyt aby nie wypłukiwać fugi.

Po dokonaniu pierwszego deszczowania powierzchnia z fugą nie wymaga ochrony przed deszczem. Po wyschnięciu utwardzona zostanie pierwsza warstwa fugi. Aby utwardzić fugę na pełnej wysokości powtórzyć kilkukrotnie deszczowanie fugi w odstępach czasu pozwalających na jej pełne wyschnięcie. Uwaga: Przy prawidłowym wykonawstwie ekofuga nie pozostawia na powierzchni materiałów zabrudzeń w postaci nalotu, szlamu, zaciemnień, przebarwień. Nie są nam jednak znane wszystkie rodzaje kamieni naturalnych, gatunków i sposobów przygotowania mieszanek betonowych. Dlatego aby uniknąć ryzyka zabrudzenia lub innych reakcji z materiałem fugowanym należy przed fugowaniem nie sprawdzonych materiałów wykonać nawierzchnię próbną. Fugę można stosować również w materiałach porowatych lub mających bardzo szorstką powierzchnię jak np. tzw. kostki płukane lub bruk klinkierowy, który ma na powierzchni podłużne rysy. W takich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę aby we właściwym czasie zacząć spłukiwać fugę mocnym strumieniem wody i żeby dokładnie wypłukać materiał spomiędzy ziaren szorstkiej powierzchni kostki/płyt.

Pakowanie: worki papierowe po 25 kg; paleta 1000 [kg]. Przechowywać w pomieszczeniach suchych.

Zasady bezpieczeństwa:

Materiał jest obojętny dla środowiska. Należy przestrzegać następujących zasad: Unikać kontaktu z oczami. Nie wdychać pyłu.

Ekofuga
Ekofuga
ekofuga - fugowanie 1
ekofuga - fugowanie 2
ekofuga - fugowanie 3
ekofuga - fugowanie 4
ekofuga - fugowanie 5
ekofuga - fugowanie 6