ZadzwońNawiguj

Fuga Żywiczna PRESTIGE

Fuga Żywiczna PRESTIGE - opakowanie 25[kg]

Gotowa do użycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów betonowych takich jak: kostki betonowe, kamień naturalny, płyty tarasowe. Produkt pakowany próżniowo, samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza. Do zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, chodników, parkingów, podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych.

Bruk-Bet logo

KORZYŚCI: Czysta kostka brukowa bez luźnego piasku. Nie tworzy efektu „zacieków cementowych”. Fuga odporna na mróz i sól. Podkreśla naturalną barwę kamienia. Nawierzchnia bez traw i chwastów. Fuga wodoprzepuszczalna. Pozostały materiał nie ulega utwardzeniu pod wodą. Oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie. Zaprawa samozagęszczalna pod wpływem wody. Nie pozostawia resztek żywicy na okładzinach. Możliwość fugowania podczas lekkich opadów. Nieograniczony czas magazynowania.


Fuga żywiczna

PODBUDOWA: Zalecane spoinowanie nawierzchni brukowych wykonanych na bazie wodoprzepuszczalnej, wytrzymałej na określone obciążenia podbudowy na bazie kruszyw lub zapraw drenażowych. Nadmierne obciążenia nawierzchni, nie mogą powodować ruchów podbudowy, mogących być przyczyną późniejszych deformacji spoinowanej nawierzchni.

WYMAGANIA: Szerokość fugi min. 3mm, głębokość fugi min. 30mm. Temperatura powietrza i podłoża powyżej 0°C od momentu aplikacji, do momentu utwardzenia materiału. Wysokie temperatury skracają, a niskie wydłużają czas utwardzania. Średni czas utwardzania 24-48h w temperaturach +20°C oraz wilgotności powietrza 65%. Do spoinowania nawierzchni brukowych na zewnątrz.

PRZED FUGOWANIEM: Nawierzchnię dokładnie oczyścić (np. wodą pod ciśnieniem), oraz obficie zwilżyć. Szczególnie obfite nawilżenie nawierzchni zalecane w przypadku bardzo chłonnych okładzin np: betonowe płyty tarasowe -„wszystko ma pływać”. Wskazane wcześniejsze kilkuminutowe zwilżanie i spoinowanie fragmentami, zwłaszcza w dni słoneczne, w warunkach wysokich temperatur. Woda zamykając pory okładzin chłonnych, ogranicza wchłanianie żywicy, przez co finalnie uzyskujemy idealnie czystą nawierzchnię – brak plam po żywicy, oraz brak śladów połysku, jak w przypadku zapraw stosowanych „na sucho”.

FRAGMENT TESTOWY: Zalecane wykonanie nawierzchni testowej w mniej widocznym miejscu, szczególnie przy okładzinach chłonnych. W przypadku widocznych przebarwień kamienia, powtarzać proces zwiększając ilość wody przed i w trakcie pracy, aż do uzyskania idealnie czystej nawierzchni.

standard
Cena za kg
14,27zł
piaskowy biały
standard
Cena za kg
14,27zł
piaskowy żółty
standard
Cena za kg
14,27zł
szary kamień
standard
Cena za kg
14,27zł
bazalt

Fuga Żywiczna piaskowy-biały
Fuga Żywiczna piaskowy-żółty
Fuga żywiczna -szary-kamień
Fuga żywiczna -bazalt
divider

Fugowanie:

  1. Dokładnie czyścimy i obficie zwilżamy
  2. Rozszczelniamy opakowanie i wysypujemy fugę
  3. Rozprowadzamy raklą gumową i obficie zraszamy
  4. Szczotkujemy miotłą kokosową
  5. Czyszczenie mgiełką wodną

FUGOWANIE: Narzędzia: rakla gumowa, miękka miotła (np:kokosowa, smołówka), myjka ciśnieniowa (rozproszony lekki strumień wody). Rozszczelnić opakowanie próżniowe, materiał rozprowadzić na nasączonej wodą nawierzchni, fugować fragmentami. Czas pracy zaprawą po rozszczelnieninu opakowania do 40min. Na całym etapie prac, nawierzchnię utrzymywać w stanie zwilżonym. Materiał rozprowadzić raklą gumową, przy jednoczesnym użyciu miękkiego strumienia wody (samozagęszczanie w spoinach). Pozostałe resztki zamieść miękką miotłą (np. kokosową) skośnie do kierunku fugi. Idealnie czystą nawierzchnię uzyskamy przez zroszenie kostki „mgiełką wodną” pod kątem, skośnie kierunku fug na koniec prac, usuwając drobne ziarna i resztki żywicy, przy zachowaniu struktury fugi. Miękką miotłą wygładzamy strukturę fugi (ruchy skośne do kierunku fugi). Wskazane staranne doczyszczenie nawierzchni na końcowym etapie fugowania. W przypadku pozostawienia drobnych ziaren z żywicą na kostce, okładzina samoczynnie oczyści się w miarę jej użytkowania, lub doczyszczenie możliwe myjką ciśnieniową, po utwardzeniu fugi w spoinach.

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY: Świeżo zafugowane nawierzchnie, chronić przed ulewnym deszczem, aż do momentu utwardzenia materiału, w razie potrzeby nawierzchnię zabezpieczyć folią zachowując dystans od podłoża. Narzędzia dokładnie oczyścić wodą bezpośrednio po fugowaniu. Pozostały materiał wsypać do pojemnika i zalać całkowicie wodą do następnego użycia. Nawierzchnia gotowa do ruchu pieszych po wyczuwalnym utwardzeniu materiału 24-48h (w temp. 0-10°C nawet do 72h). Obciążanie niskim ruchem kołowym zalecane po upływie 7 dni, lub po całkowitym utwardzeniu fugi. Możliwy charakterystyczny lekki zapach żywicy do kilku dni po fugowaniu, który samoczynnie zwietrzeje pod wpływem powietrza.

Fuga żywiczna - czyścimy
Fuga żywiczna - rozszczelniamy
Fuga żywiczna - rozprowadzamy
Fuga żywiczna - szczotkujemy
Fuga żywiczna - czyszczenie