ZadzwońNawiguj

Polityka jakości

Firma BARABAŚ ogromną wagę przykłada do polityki jakości. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie ciągu technologicznego – od przywiezionych do zakładu materiałów począwszy. Wiele wymagamy od naszych dostawców, ale jeszcze więcej od siebie. Dlatego gwarantujemy, że nasze wyroby będą Państwu służyć przez wiele lat.
Nasze wyroby są produkowane i dostarczane zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością opartym na normie PN-EN ISO 9001:2001.
Zgodność właściwości wyrobów z wymaganiami norm i aprobat technicznych zapewnia System Zakładowej Kontroli Produkcji.
Produkowane przez Firmę „BARABAŚ” Sp. z o.o. kostki brukowe są zgodne ze wszystkimi wymogami norm unijnych. Krawężniki i obrzeża są zgodne z wymaganiami polskich i europejskich norm i oznaczone są znakiem budowlanym CE.

W działaniach na rzecz poprawy jakości główny nacisk kładziemy na minimalizowanie błędów technologicznych i powtarzalność produkowanych wyrobów. Równie ważne są dla nas działania związane z ochroną środowiska poprzez wykorzystanie surowców wtórnych i zmniejszenie szkodliwości emisji hałasu i CO2.

Normy stosowane w produkcji:

PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1339 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
PN-EN 771-3 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”
PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”