ZadzwońNawiguj

Dotacje

Firma Barabaś stale się rozwija i zwiększa swoją konkurencyjność. Doskonalimy technologię, unowocześniamy park maszynowy, wprowadzamy nowe produkty i innowacyjne, proekologiczne rozwiązania.

Dzięki temu możemy liczyć na wsparcie z funduszy europejskich, państwowych i regionalnych.

divider

Firma realizuje projekt pt. Realizacja działań inwestycyjnych umożliwiających wdrożenie wyników prac B+R w FIRMIE BARABAŚ sp. z o.o.

Przedmiot projektu obejmuje zakup specjalistycznych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia do produkcji udoskonalonych produktów w nowej technologii wytwarzania.
Nowa linia ma na celu wprowadzenie do produkcji innowacyjnych wyrobów budowlanych, dedykowanych między innymi branży wydobywczej - okładzin górniczych. Produkcja jest możliwa dzięki uzyskanym wynikom prac B+R, które realizowane były przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych na zlecenie wnioskodawcy, jako realizacja Działania 1.2 Bon na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach prac Instytut opracował i przetestował udoskonaloną technologię wibroprasowania, która znacznie przyspiesza proces produkcji i zmniejsza koszty.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od lipca 2021 do grudnia 2022 r.

Efekty projektu: zrealizowanie projektu spowoduje umocnienie pozycji firmy na rynku ogólnopolskim, poszerzy bazę odbiorców, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy, jak również regionu Dolnego Śląska.

Przeanalizowano również popyt na nowy produkt wśród swoich dotychczasowych klientów. Jego badania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającymi na popyt na oferowane produkty są: ich wysoka jakość, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, konkurencyjne ceny oraz wytrzymałość. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu i zastosowania w firmie nowej technologii ograniczone zostaną negatywne skutki środowiskowe.Całkowity koszt projektu: 4 453 671,82 PLN

Wartość dofinansowania: 1 629 392,13 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

divider
divider