Dotacje


Firma Barabaś stale się rozwija i zwiększa swoją konkurencyjność. Doskonalimy technologię, unowocześniamy park maszynowy, wprowadzamy nowe produkty i innowacyjne, proekologiczne rozwiązania.

Dzięki temu możemy liczyć na wsparcie z funduszy europejskich, państwowych i regionalnych.