PSZOK


Kostka Behaton - realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach