Szkoła ZSZiO


Kostka Akropol w Lubinie przed Zespółem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących